ZHEJIANG LIGHT INDUSTRIAL PRODUCT IMPORT & EXPORT CORPORATION,

ZHEJIANG LIGHT INDUSTRIAL PRODUCT IMPORT & EXPORT CORPORATION,
Siatun perseroan negara bagian China berkedudukan di tianmushan Road,Hangzhaaou 310007 Republic of China