YU, Haiyu

YU, Haiyu
No 3 Building, 898 Halei Road
Zhangjiang Hi-Tech Park
Pudong, Shanghai