Wu Kuang Jung

Wu Kuang Jung
NO.7 Jhongsing Lane 1, Jhongsing Village,
Hukou Township, Hsinchu County Taiwan