WU, Bingliang

WU, Bingliang
c/o ZTE CORPORATION ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan
Shenzhen, Guangdong 518057